แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 06 ก.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา office 365 (A1)โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล OBEC Academy กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 06 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Manual Robot Challenge 2022 ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 06 ก.ค. 2565 ]
เรียนเชิญโรงเรียน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ "มหกรรมติวเข้มแนะแนว รู้ทันเหลี่ยม TGAT" สำหรับนักเรียน ม.5 ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ZOOM โควต้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 06 ก.ค. 2565 ]
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 06 ก.ค. 2565 ]
ขอขอบคุณ กลุ่มนโยบายและแผน [ 05 ก.ค. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2565 ]
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RobpCup Junior 2022 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ก.ค. 2565 ]
คู่มือการดำเนินงานพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ก.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-Service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 ก.ค. 2565 ]

« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 154 Next »