แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การให้ข้าราชการไปราชการ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ธ.ค. 2564 ]
นโยบายการประเมินคุณภาพนอก ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ธ.ค. 2564 ]
การอบรมทางไกลการใช้มาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ moe safety platform กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ลายผ้า "แคนค้ำคูณ" (Kan Kham Koon) กลุ่มอำนวยการ [ 26 พ.ย. 2564 ]
การรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มอำนวยการ [ 26 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 พ.ย. 2564 ]
การกำกับ ติดตาม แประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 กลุ่มอำนวยการ [ 25 พ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 23 พ.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 103 Next »