แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ [ 05 พ.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 05 พ.ย. 2564 ]
มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting in school) จังหวัดขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 04 พ.ย. 2564 ]
เงินพระราชของทานพระบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 04 พ.ย. 2564 ]
ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ประจำปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 04 พ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจอาหารและภัตตาคาร รุ่นที่ 8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 03 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 03 พ.ย. 2564 ]
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ, วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 03 พ.ย. 2564 ]
แจ้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 03 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 02 พ.ย. 2564 ]

« Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 103 Next »