สถิติการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ปีการศึกษา 2564

 

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วันที่

ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
24/04/2564 0 0 0 0 1 1
25/04/2564 0 0 0 1 1 2

ยอดรวมทั้งหมด

0 0 0 1 2 3


ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่
วิทย์-คณิต รวมทุกแผนการเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
19/04/2564 1 4 5 1 4 5
24/04/2564 3 2 5 3 2 5
25/04/2564 2 1 3 2 1 3
28/04/2564 2 0 2 2 0 2

ยอดรวมทั้งหมด

8 7 15 8 7 15

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทย์-คณิต รวมทุกแผนการเรียน