ขอเชิญร่วมงานสัมมนามิติสร้างสรรค์ขอนแก่นเมืองหนังและเทรนด์ E-sport กลุ่มนิเทศฯ [21 ต.ค. 2564]
การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 ต.ค. 2564]
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 ต.ค. 2564]
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มนิเทศฯ [20 ต.ค. 2564]
การขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 ต.ค. 2564]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ Line Officail Teen Club กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 ต.ค. 2564]
การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talen ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ [20 ต.ค. 2564]
กรมควบคุมโรคขอความอนุเคราห์ดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 ต.ค. 2564]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<