ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล [20 ม.ค. 2565]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [20 ม.ค. 2565]
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [20 ม.ค. 2565]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล [20 ม.ค. 2565]
ติดตามการรายงานการใช้เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มนิเทศฯ [20 ม.ค. 2565]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน [19 ม.ค. 2565]
ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2565]
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet (Video Conference) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2565]

>>หนังสือราชการทั้งหมด<<