สถิติการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
ปีการศึกษา 2564

 

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วันที่

ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
24/04/2564 9 4 13 0 2 2
25/04/2564 4 4 8 0 0 0
26/04/2564 4 2 6 0 0 0
27/04/2564 0 2 2 1 0 1
28/04/2564 1 0 1 1 2 3

ยอดรวมทั้งหมด

18 12 30 2 4 6


ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่
วิทย์ คณิต รวมทุกแผนการเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
24/04/2564 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
25/04/2564 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8

ยอดรวมทั้งหมด

6 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 19

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทย์ คณิต รวมทุกแผนการเรียน