แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome


การปรับฐานข้อมูลเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน https:sillapa.net กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 พ.ค. 2565 ]
เเจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 25 พ.ค. 2565 ]
เเจ้งอนุมัติเงินประจำงวด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 25 พ.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีอี สังกัดสพม.ขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 พ.ค. 2565 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการ"สรรค๋สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน"ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 พ.ค. 2565 ]
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน"ครั้งที่ 15 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์กระจายแบบสำรวจเยาวชนไปยังโรงเรียนในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ค. 2565 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 พ.ค. 2565 ]

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 131 Next »